Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek, cenových ponúk a podobne nás prosím kontaktujte na doleuvedených telefónnych číslach, alebo emailom, emailom, príp. nás môžete osobne navštíviť.

Obchodno - technická kancelária:
Július Kaločay - MIKAS
Kostiviarska - areál bývalého OSP
974 11 Banská Bystrica

Mob.: 0903 812 533
e-mail: bb.mikas@gmail.com


Poštová adresa / Miesto podnikania:
Július Kaločay - MIKAS
Tatranská 43
974 11 Banská Bystrica

IČO: 40370232
DIČ: 1048238719
IČ DPH: SK1048238719

Bankové spojenie:
číslo účtu: 1684498958 / 0200
banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK96 0200 0000 0016 8449 8958
Ako nás nájdete:

  Po kliknutí sa mapa zobrazí v novom okne.