Obchodno – technická kancelária:
Július Kaločay – MIKAS
Kostiviarska – areál bývalého OSP
974 11 Banská Bystrica

+421 903 812 533
bb.mikas@gmail.com

V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek, cenových ponúk a podobne nás prosím kontaktujte telefonicky, emailom, zaslaní požiadavky cez náš formulár príp. nás môžete osobne navštíviť.

Poštová adresa / Miesto podnikania:
Július Kaločay – MIKAS
Tatranská 43
974 11 Banská Bystrica

IČO: 40370232
DIČ: 1048238719
IČ DPH: SK1048238719

Bankové spojenie:
číslo účtu: 1684498958 / 0200
banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK96 0200 0000 0016 8449 8958